Juridisch voorbehoud

Uw juridische mededelingen:

juridische informatie

1. Presentatie van de site.

Onder Artikel 6 van 2004 Juni 575 21 Wet 2004-XNUMX voor vertrouwen in de digitale economie is het voor gebruikers van de site duidelijk https://ouboud.fr de identiteit van de verschillende stakeholders als onderdeel van de implementatie en monitoring:

eigenaar : LLAO LLAO LTD - C18153791 - Tamarina 25, 90922 Tamarin - Mauritius
schepper : Bertrand Vercamer
verantwoordelijk publicatie : Bertrand Vercamer - contact@ouboud.fr
De officiële bekendmaking van een natuurlijk persoon of een rechtspersoon.
Webmaster : Bertrand Vercamer - +33 (0) 9 77 19 52 20
Hosting : Siteground - SiteGround Hosting EOOD 6 Olimpiyska Str. 1166, Sofia
credits:
Het model van wettelijke vermeldingen wordt aangeboden door Subdelirium.com Juridisch voorbehoud

2. Gebruiksvoorwaarden en de aangeboden diensten.

Het gebruik van de site https://ouboud.fr impliceert volledige aanvaarding van de bepalingen en voorwaarden hieronder beschreven. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen worden gewijzigd op elk moment, gebruikers van de site https://ouboud.fr worden uitgenodigd om ze regelmatig te raadplegen.

Deze site is normaal gesproken te allen tijde toegankelijk voor gebruikers. Een onderbreking als gevolg van technisch onderhoud kan echter worden beslist door LLAO LLAO LTD, die dan zal trachten de gebruikers vooraf de data en tijden van de interventie te communiceren.

De site https://ouboud.fr wordt regelmatig bijgewerkt door Bertrand Vercamer. Evenzo kunnen de wettelijke vermeldingen op elk moment worden gewijzigd: ze zijn niettemin bindend voor de gebruiker die wordt uitgenodigd om er zo vaak mogelijk naar te verwijzen om er kennis mee te maken.

3. Beschrijving van de geleverde diensten.

De site https://ouboud.fr is bedoeld om informatie te verstrekken over alle activiteiten van de onderneming.

LLAO LLAO LTD streeft ernaar om op de site te voorzien https://ouboud.fr zo nauwkeurig mogelijk informatie. Echter, het kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor weglatingen, onjuistheden en onvolkomenheden in de update gehouden, of zijn feiten of vanwege partners derde partij die deze informatie verstrekken.

Alle informatie op de site https://ouboud.fr zijn slechts indicatief en zijn onderhevig aan verandering. Bovendien is de informatie op de site https://ouboud.fr zijn niet exhaustief. Ze krijgen onder voorbehoud van wijzigingen worden aangebracht sinds ze online zijn.

4. Contractuele beperkingen op de technische gegevens.

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie.

De website is niet aansprakelijk voor schade die verband houden met het gebruik van de site. Daarnaast is de gebruiker van de site instemt met toegang tot de site met behulp van de nieuwste apparatuur, het virus niet bevatten en met een recente browser up-to-date

5. Intellectuele eigendom en namaak.

LLAO LLAO LTD is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of bezit de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de site, in het bijzonder de teksten, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, logo's, pictogrammen, geluiden, software.

Elke reproductie, representatie, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of proces, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van: LLAO LLAO LTD.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of een van haar materiaal zal worden beschouwd als een inbreuk vormen en vervolgd in overeenstemming met L.335-2 artikelen en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

6. Beperking van aansprakelijkheid.

LLAO LLAO LTD kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor directe of indirecte schade toegebracht aan de apparatuur van de gebruiker, bij het bezoeken van de site https://ouboud.fr, en als gevolg van het gebruik van niet-reagerende apparatuur volgens de specificaties vermeld in punt 4, ofwel de verschijning van een bug of een incompatibiliteit.

LLAO LLAO LTD kan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor indirecte schade (zoals bijvoorbeeld marktverlies of verlies van een kans) als gevolg van het gebruik van de site https://ouboud.fr.

Interactieve ruimtes (mogelijkheid om vragen te stellen in de contactruimte) zijn beschikbaar voor gebruikers. LLAO LLAO LTD behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving alle inhoud te verwijderen die in deze ruimte is geplaatst en die in strijd zou zijn met de wet die van toepassing is in Frankrijk, in het bijzonder de bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming. Waar van toepassing behoudt LLAO LLAO LTD zich ook het recht voor om de burgerlijke en / of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker in twijfel te trekken, met name in het geval van een racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische boodschap, ongeacht het gebruikte medium (tekst, fotografie ...) .

7. Beheer van persoonsgegevens.

In Frankrijk wordt de persoonsgegevens in het bijzonder beschermd door de wet No. 78-87 6 vanaf januari 1978, Wet nr 2004-801 van 6 2004 augustus artikel L. 226-13 het Wetboek van Strafrecht en de Europese richtlijn van 24 oktober 1995.

Naar aanleiding van het gebruik van de site https://ouboud.fr, kan worden verzameld: de URL van de links waarmee de gebruiker de site heeft bezocht https://ouboud.fr, de toegangsprovider van de gebruiker, het Internet Protocol (IP) -adres van de gebruiker.

LLAO LLAO LTD verzamelt in elk geval alleen persoonlijke informatie over de gebruiker voor de behoefte aan bepaalde diensten die door de site worden aangeboden. https://ouboud.fr. De gebruiker biedt deze informatie met volledige kennis van de feiten, met name wanneer hij deze zelf invoert. Het wordt dan gespecificeerd voor de gebruiker van de site https://ouboud.fr de verplichting of niet deze informatie te verstrekken.

In overeenstemming met 38 en volgende van het 78 17-wet van januari 6 1978 met betrekking tot gegevens, bestanden en vrijheden, elke gebruiker heeft een recht van toegang, rectificatie en verzet om persoonlijke gegevens met betrekking tot hem, door een schriftelijk en ondertekend verzoek, samen met een kopie van het identiteitsbewijs met handtekening van de houder deel, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden verzonden.

Geen persoonlijke informatie van de gebruiker van de site https://ouboud.fr wordt niet zonder medeweten van de gebruiker gepubliceerd, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht op welk medium dan ook aan derden. Alleen de veronderstelling van de terugbetaling van LLAO LLAO LTD en zijn rechten zou de overdracht van dergelijke informatie aan de potentiële koper mogelijk maken, die op zijn beurt gebonden zou zijn aan dezelfde verplichting om gegevens op te slaan en te wijzigen met betrekking tot de gebruiker van de site. https://ouboud.fr.

De databases worden beschermd door de bepalingen van de wet van juli 1 1998er omzetting van Richtlijn 96 / 9 van 11 1996 maart betreffende de rechtsbescherming van databanken.

8. Hyperlinks en cookies.

De site https://ouboud.fr bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, opgezet met toestemming van LLAO LLAO LTD. LLAO LLAO LTD heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de aldus bezochte sites te controleren en aanvaardt daarom geen enkele verantwoordelijkheid voor dit feit.

De site navigatie https://ouboud.fr kan de installatie van de cookie (s) op de computer van de gebruiker. Een cookie is een klein bestand, die geen identificatie van de gebruiker toelaat, maar die informatie over de navigatie van een computer op een site registreert. De verkregen gegevens zijn bedoeld om de volgende bladeren van de site te vergemakkelijken, en ook in staat stellen verschillende maatregelen van deelname.

De installatie weigering van een cookie kan het onmogelijk maken om toegang te krijgen tot bepaalde diensten. Echter, kunnen gebruikers hun computer als volgt configureren om cookies te weigeren installatie:

In Internet Explorer: tabblad gereedschap (vorm pictogram rechtsboven radertje) / Internet-opties. Klik op Privacy en selecteer Alle cookies blokkeren. Druk op OK.

In Firefox: klik bovenaan het browservenster op de Firefox-knop en ga vervolgens naar het tabblad Opties. Klik op het tabblad Privacy. Configureer de bewaarregels op: gebruik gepersonaliseerde parameters voor geschiedenis. Schakel het ten slotte uit om cookies uit te schakelen.

In Safari: klik rechtsboven in de browser op het menupictogram (gesymboliseerd door een tandwiel). Selecteer instellingen. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven. Klik in het gedeelte "Vertrouwelijkheid" op Inhoudsinstellingen. In het gedeelte "Cookies" kunt u cookies blokkeren.

Onder Chrome: Klik rechtsboven in de browser op het menupictogram (gesymboliseerd door drie horizontale lijnen). Selecteer instellingen. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven. Klik in het gedeelte "Vertrouwelijkheid" op voorkeuren. Op het tabblad "Vertrouwelijkheid" kunt u cookies blokkeren.

9. Toepasselijk recht en jurisdictie.

Elk geschil in verband met het gebruik van de site https://ouboud.fr is onderworpen aan het Franse recht. Het is bij uitsluiting bevoegd is om de bevoegde rechtbanken van Parijs.

10. De betrokken belangrijkste wetten.

Wet 78-17 van 6 Januari 1978, met name aangepast door de wet 2004-801 6 van augustus 2004 met betrekking tot de computer, de bestanden en de vrijheden.

Wet 2004-575 21 Juni 2004 voor vertrouwen in de digitale economie.

11. Lexicon.

Gebruiker: Internet verbinden, met behulp van de eerder genoemde website.

Persoonlijke informatie: "informatie die welke vorm dan ook in staat stelt, rechtstreeks of onrechtstreeks, de identificatie van personen waarop zij van toepassing" (artikel 4 van wet nr 78-17 6 vanaf januari 1978).